• Tilrettelegging for elevers arbeid med tall og telling 

   Kjeldby, Hedda Bjørnflaten; Svendby, Ida Emilie (Master thesis, 2023)
   Denne studien handler om en lærers tilrettelegging for elevers arbeid med tall og telling på 1. trinn. Formålet med studien er å undersøke på hvilke måter en lærer tilrettelegger for elevers arbeid med tall og telling, ...
  • Tilrettelegging for lekbasert læring i matematikk på 2. trinn 

   Thorvaldsen, Thea Skjølingstad (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Denne studien er en kvalitativ casestudie om lekbasert læring i matematikkundervisning på 2. trinn. Studien undersøker hvilke erfaringer to lærere på 2. trinn har med lekbasert læring i sin matematikkundervisning ...