• «Jeg tror det er lett å være en med konsentrasjonsvansker på uteskole» 

   Sletta, Stine Høglind; Østerhus, Ingvil (Master thesis, 2022)
   Formålet vårt med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvordan lærere erfarer og opplever uteskole, og om uteskole kan bidra til mer læring for elever med konsentrasjonsvansker. Vi vil dermed prøve å få svar på om ...
  • «Jeg tror det er lett å være en med konsentrasjonsvansker på uteskole» 

   Sletta, Stine Høglind; Østerhus, Ingvil (Master thesis, 2022)
   Formålet vårt med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvordan lærere erfarer og opplever uteskole, og om uteskole kan bidra til mer læring for elever med konsentrasjonsvansker. Vi vil dermed prøve å få svar på om ...