• Lekbasert læring i matematikk 

      Rossevatn, Daniel; Ødegaarden, Vibeke Aaby (Master thesis, 2022)
      Denne studien handler om hvordan én matematikklærer i 2. klasse tilrettelegger for lekbasert læring i matematikk. Vi har valgt kvalitativ forskningsstrategi, fordi vi ønsker å gå i detalj på hvordan én lærer tilrettelegger ...