Show simple item record

dc.contributor.advisorMedin, Anine Christine
dc.contributor.advisorGroufh-Jacobsen, Synne
dc.contributor.authorHaugen, Marte Thorsdal
dc.date.accessioned2022-09-21T16:25:28Z
dc.date.available2022-09-21T16:25:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:106929611:64410004
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020437
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Befolkningsandelen med plantebaserte kosthold øker. Erstatningsprodukter for kjøtt og meieriprodukter er hovedsakelig ultraprosesserte, og forbruket øker. Et høyt inntak av ultraprosesserte matvarer er vist å kunne gi negative helseeffekter. Hensikt: Beskrive inntaket av ultraprosessert mat i en gruppe unge og undersøke om inntaket varierer med ulik kostholdspraksis. Metode: Inntaket av ultraprosessert mat ble kartlagt med et 24-timers kostintervju blant unge (n=129) mellom 16 og 24 år (veganere n=14, lakto-ovo-vegetarianere n=13, semi-vegetarianere n=42, altetende n=60), registrert i myfood24, og klassifisert i henhold til NOVA-klassifiseringen. For å undersøke forskjeller mellom kostholdspraksisene ble Kruskal-Wallis tester med post-hoc Bonferroni benyttet. Multippel regresjonsanalyse ble benyttet for å undersøke eventuelle forskjeller i inntak av ultraprosessert mat oppgitt i prosent av det totale energiinntaket, justert for enkelte variabler. Resultat: Ultraprosessert mat utgjorde 54% av det totale energiinntaket for utvalget samlet sett, og henholdsvis 30%, 53%, 48% og 68% for veganere, lakto-ovo-vegetarianere, semi-vegetarianere og altetende. Veganerne hadde et lavere inntak av ultraprosessert mat sammenlignet med altetende, både i inntak av kilokalorier og i prosent av det totale energiinntaket, også etter justering for alder og kjønn (p<0.01). Matvarene som utgjorde den største andelen av energiinntaket fra ultraprosessert mat var brød for utvalget som helhet, samt for lakto-ovo-vegetarianerne og semi-vegetarianerne, plantedrikk for veganerne og pizza for de altetende. Konklusjon: Funnene indikerer at inntaket av ultraprosessert mat blant unge i Norge er relativt høyt. Unge veganere ser imidlertid ut til å ha et lavere inntak av ultraprosessert mat sammenlignet med unge altetende, til tross for at kjøtt- og meierierstatninger hovedsakelig er ultraprosesserte. Nøkkelord: plantebasert kosthold, bærekraft, ungdom, unge voksne, ultraprosessert mat, NOVA-klassifiseringen, kjøtt- og meierierstatninger
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleInntak av ultraprosessert mat blant unge (16-24 år) i Norge – veganere, lakto-ovo-vegetarianere, semi-vegetarianere og altetende
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record