Show simple item record

dc.contributor.advisorKarlsen, Cecilie
dc.contributor.authorThorkildsen, Thea Grøvle
dc.date.accessioned2022-09-21T16:25:13Z
dc.date.available2022-09-21T16:25:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:109770807:37781024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020416
dc.description.abstractBakgrunn: Kombinasjonen av kortere liggetid på sykehus og et større omsorgsbehov hos eldre, gjør at det stilles høyere krav til at hjemmesykepleien har nok kompetanse og kapasitet. Det er derfor behov for en omorganisering av hjemmesykepleien, hvor de samlede ressursene utnyttes bedre. Hensikt: Hensikten med studien er å få økt innsikt i hvilke muligheter og utfordringer som sykepleiere i hjemmesykepleien opplever ved å jobbe i et sykepleieteam. Problemstilling: Hvilke muligheter og utfordringer opplever sykepleiere ved å jobbe i et sykepleieteam i hjemmesykepleien? Metode: Studien har et kvalitativt forskningsdesign, med en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming. Det ble utført semistrukturerte intervjuer av åtte sykepleiere. Det har blitt brukt systematisk tekskondensering for analyse av data. Resultater: Mange av informantene opplevde at sykepleieteamet bidro til bedre utnyttelse av kompetanse, og hvis ting fungerte godt i teamet, kunne dette bidra til bedre samarbeid. Noen opplevde også utfordringer ved organiseringen og implementeringen. Dette førte til at prosjektet ikke ga ønsket endring. Flere opplevde da samarbeidet med kollegaer som utfordrende, og videre ga dette en opplevelse av manglende helhetlig sykepleie. Konklusjon: Funnene i denne studien viser både muligheter og utfordringer ved å jobbe i et sykepleieteam i hjemmesykepleien. Informantene opplevde at sykepleieteamet ga mulighet for bedre utnyttelse av kompetanse og ressurser. Derimot var det flere som opplevde utfordringer ved organisering og implementering av sykepleieteamet, uttrykte motstand mot endringen, opplevde manglende helhetlig sykepleie og varierende samarbeid. Nøkkelord: Sykepleieteam, hjemmesykepleie, endring
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleMuligheter og utfordringer sykepleiere i hjemmesykepleien opplever ved å jobbe i et sykepleieteam
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record