Show simple item record

dc.contributor.advisorBlekesaune, Morten
dc.contributor.authorNorman, Thea
dc.date.accessioned2022-07-16T16:23:22Z
dc.date.available2022-07-16T16:23:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:110286236:2782654
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006112
dc.description.abstractMin oppgave tar for seg undersøkelser av mulige årsaker til økningen i andel og antall unge voksne mottakere av uføretrygd, særlig i tidsperioden 2009 til 2018. Bakgrunnen for valget av tematikken er den økte bekymringen i samfunnet tilknyttet at det foreligger en økning i unge uføre. En vekst i unge mottakere av uføretrygd kan være negativt for velferdsstaten, og videre en utfordring i henhold til arbeidslinjas formål som innebærer flere mennesker i jobb og færre på trygd. At det foreligger økning i unge voksne på uføretrygd kan også indikere samfunnsmessige utfordringer med å inkludere unge voksne med helsesvikt inn i arbeidslivet, og videre bli i en del av sysselsettingen. Å foreta en undersøkelser av økningen, og videre finne mulige årsaker til denne økningen, kan bidra til å bevisstgjøre og skape ideer til ulike tiltak som kan iverksettes for å motvirke økningen. Hovedproblemstillingen min oppgave reiser er: Hva er årsakene til at det foreligger en økning i både andel og antall unge voksne personer som får innvilget uføretrygd i tidsperioden fra 2009 og frem til 2018? For å undersøke og videre belyse mulige årsaker til økt overgang til uføretrygd blant unge voksne, vil jeg undersøke følgende to muligheter: 1.Kan økningen i uføretrygding av unge voksne skyldes at flere unge voksner har helseproblemer? 2.Kan økningen i uføretrygding skyldes forskyvninger mellom forskjellige forsørgelsesformer? I løpet av oppgaven foretar jeg undersøkelser av tre ulike kvantitative data. Jeg foretar undersøkelser av endringer og utviklingen mottak av uføretrygd og andre forsørgelsesmetoder, jeg anvender analyse av forløpene frem mot uføretrygd ved 30 års alder og undersøker geografiske variasjoner. Mine funn indikerer at den økte andelen av unge uføre i tidsperioden 2009 til 2018 må ses i lys av flere forhold; utdanningsnivå, tilknytning til arbeidsmarkedet, oppvekstsvilkår, endringer i krav og forventninger på arbeidsmarkedet, regelverksendringer (særlig AAP-regelverket), forvaltningspraksis og helsetilstanden til unge. Antall ord i oppgaven (eksl. litteraturliste, sammendrag og innholdsfortegnelse): 29600.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleHvorfor blir flere unge voksne mottakere av uføretrygd?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record