Show simple item record

dc.contributor.authorEik, Petter
dc.contributor.authorSkram, Egir
dc.date.accessioned2021-09-20T10:15:54Z
dc.date.available2021-09-20T10:15:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationEik, P. & Skram, E. (2021) Verdsettelse av Quantafuel ASA (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779146
dc.descriptionMaster's thesis in Business administration (BE501)en_US
dc.description.abstractFormålet med denne masteravhandlingen er å gjøre en vurdering av selskapsverdien til Quantafuel ASA. Utgangspunktet for verdivurderingen er fundamental verdsettelse. Avhandlingen starter med en presentasjon av selskapet og tilhørende bransje. Det er redegjort for teoriensom er implementert i verdsettelsen, samt for data og metode som verdsettelsen baseres på. Strategisk analyse gjennom PESTEL-analyse, Porters fem krefter og VRIO-analyse er benyttet til å avdekke interne og eksterne faktorer som kan påvirke selskapets verdi. Denne delen har synliggjort styrker og svakheter ved selskapet samt dets fremtidsutsikter. Analyse av selskapets regnskap har blitt gjort for å få innblikk i selskapets nåværende og historiske økonomiske situasjon. Informasjon som er innhentet fra analysene danner grunnlag for prognosering av selskapets fremtidige kontantstrøm. Disse prognosene er grunnlaget for den underliggende verdien i selskapet, og er benyttet i en diskontert kontantstrømmodell for å estimere endelig verdi og aksjekurs. Da Quantafuel er et selskap i vekst har det enda til gode å vise til positive resultater. Ettersom markedet har priset inn en inntjening som er relativt usikker medfører det at usikkerheten rundt markedsverdien på selskapet er stor. Resultatet fra verdsettelsen viser en selskapsverdi på NOK 10910331 486, noe som gir en aksjekurs på NOK 78,64.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501en_US
dc.titleVerdsettelse av Quantafuel ASAen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2021 Petter Eik, Egir Skramen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.source.pagenumber175en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal