Show simple item record

dc.contributor.authorØstby, Renate Hove
dc.date.accessioned2015-02-20T14:17:41Z
dc.date.available2015-02-20T14:17:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/276982
dc.descriptionMasteroppgave ledelse- Universitetet i Agder, 2014nb_NO
dc.description.abstractOslostandarden for ”Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole” er et ledd i Prosjekt Oslobarnehagen. Den skal sikre et godt samarbeid og en god sammenheng mellom barnehage og skole, samt sikre en trygg skolestart for det enkelte barn og sikre tidlig innsats for barn med særskilte behov. Betydningen av en god overgang mellom barnehage og skole har vist seg å være et dagsaktuelt tema i både Regjering, forskning og fagmiljø. I denne oppgaven har jeg derfor hatt et ønske om å undersøke i hvilken grad barnehagelærere, styrere og lærere oppfatter at Oslostandarden fungerer etter intensjonene. Oppgaven benytter kvalitative intervju og tar utgangspunkt i tre kommunale barnehager og to kommunale skoler. I datamaterialet kommer det fram tvetydige oppfatninger omkring Oslostandarden. Problemstillingens andre del benytter seg i den sammenheng av en organisasjonsteoretisk tilnærming for å kunne forklare hvorfor, eventuelt hvorfor ikke, Oslostandarden fungerer etter intensjonene. Ut fra et instrumentelt perspektiv viser standarden seg å fungere fordi den bidrar til oversikt, forutsigbarhet og fastsetter føringer som forplikter et samarbeid mellom barnehage og skole. Dette er et uforventet funn med henhold til den foreliggende teori og hypotese. I et institusjonelt perspektiv vises det til at momenter som pedagogisk tradisjon, profesjon og ulik kunnskap om hverandres virksomheter skaper barrierer i samarbeidet. Til tross for at standarden sikrer et samarbeid på systemnivå vises det til at det relasjonelle samarbeidet er fraværende. Dette ansees som oppgavens hovedfunn og som kjernen til Oslostandardens dysfunksjon. Oslostandarden bør derfor implementere flere samarbeidsrutiner i årshjulet, som kan fremme et relasjonelt samarbeid mellom barnehage og skole. Byrådsavdeling for kultur og utdanning i Oslo kommune oppfordres i den sammenheng til å hente inspirasjon fra andre vellykkede samarbeidsprosjekter mellom barnehage og skole i både Norge og Norden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agdernb_NO
dc.subjectORG917
dc.titleOslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole : en kvalitativ undersøkelse av i hvilken grad barnehagelærere, styrere og lærere oppfatter at Oslostandarden fungerer etter intensjonene, og hva som kan forklare hvorfor, eventuelt hvorfor ikke, standarden fungerer etter intensjonenenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281nb_NO
dc.source.pagenumber61 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record