Show simple item record

dc.contributor.authorFriestad, Endre
dc.contributor.authorLarsen, Kristian Malerød
dc.date.accessioned2019-10-28T11:30:29Z
dc.date.available2019-10-28T11:30:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624857
dc.descriptionMasteroppgave økonomi og administrasjon BE501 - Universitetet i Agder 2019nb_NO
dc.description.abstractVedlikehold av kommunale skolebygg er organisert på ulike måter rundt om i Norge. Graden og resultatet av vedlikeholdet vil nødvendigvis variere mellom kommunene. Formålet med oppgaven vår har vært å belyse hvilke faktorer kommuner vektlegger ved tildelingen av budsjettmidler til vedlikehold. Fra litteratur og tidligere forskning har vi kommet frem til at det i hovedsak er syv ulike faktorer som påvirker behovet for vedlikehold, og dermed også utgifter til vedlikehold. For å skaffe oss et helhetlig bilde av vedlikehold, har vi anvendt litteratur om økonomiske styringssystemer, fasilitetsstyring, og deretter «spisset» oss inn mot vedlikehold. Når det gjelder vedlikehold har vi sett nærmere på vedlikeholdsstrategier, hva som påvirker behovet for vedlikehold og hvilke faktorer som er kostnadsdriverne til vedlikehold. Ved bruk av telefonintervjuer som tok i underkant av 10 minutter, og bestod av både åpne og lukkede spørsmål, fikk vi undersøkt og utforsket temaet om vedlikehold av skolebygg. Det var 29 kommuner som deltok i undersøkelsen og svarene fra disse utgjorde dermed datagrunnlaget for oppgaven. Vi samlet inn informasjon om blant annet hvem som har ansvaret for vedlikehold, hvordan de tildeler midler til vedlikehold, hvilke vedlikeholdsstrategier de bruker, hvilke faktorer som påvirker vedlikeholdsbehovet og tildelingen av midler, hvordan de beregner vedlikeholdsutgifter og om det er et vedlikeholdsetterslep. Resultatene fra undersøkelsen viste at det er enkeltefaktorer somser ut til å være viktigere enn andre for tildelingen av midler.Det var særlig to faktorer som skilte seg ut, alder på byggeneog politiske faktorer, etterfulgt av kvalitet på materialetsom ble rangert som den tredje viktigste faktoren. Konklusjonen er dermed at de tre viktigste faktorene for tildelingen av budsjettmidler til vedlikehold av skolebygg er: alder på byggene, politiske faktorer og kvalitet på materialet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501nb_NO
dc.titleKommuners tildeling av budsjettmidler til vedlikehold av skolebygg : Hvilke faktorer vektlegger kommuner ved tildeling av budsjettmidler til vedlikehold av kommunale skolebygg?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber107 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal