Show simple item record

dc.contributor.authorBørven, Simen Daniel Lindstad
dc.date.accessioned2018-09-27T10:51:22Z
dc.date.available2018-09-27T10:51:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564948
dc.descriptionMasteroppgave Music Management MU501 - Universitetet i Agder 2018nb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker om produsentens kreative bidrag i studio brukes i en økende grad som avlønning av rollen. Videre drøftes det om produsenter er tilbøyelige til å ta kreative grep for å øke sin komponistandel i kreative samarbeidssituasjoner. Jeg har satt opp et teoretisk rammeverk som tar for seg historikken til produsentrollens funksjoner, tradisjonelle inntektsstrømmer og insentivene til å skape innen immateriell rettighetslovgivning. For å generere et empirisk sammenligningsgrunnlag til teorien, har jeg foretatt fire intervjuer i en åpen samtaleform, der selve forskningsspørsmålet er blant spørsmålene jeg stiller informantene. Som et supplement til intervjuene, har jeg transkribert NRKs ”Nøkkelen til suksess”, i tillegg til at professor Jan Bang ved UiA har kommentert et av intervjuutdragene. Oppgaven konkluderer med at det kan virke som produsenter i økende grad tenderer mot å bli kompensert med komponistandeler, men at datagrunnlaget er for tynt til å generalisere ideen. Alle informantene svarte nei da de ble spurt om de var tilbøyelige til å ta kreative grep for å øke sin andel. Å bli invitert inn i låtskrivingsprosessen er en tillitserklæring som kan utnyttes og brytes. Norge har et lite produsentmarked, der det kan virke som om aktørene prioriterer langsiktighet og kred fremfor kortsiktighet og penger.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectMU501nb_NO
dc.titlePåvirker et ønske om komponistandeler produsentens kreative valg i studio?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nb_NO
dc.source.pagenumber88 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal