Show simple item record

dc.contributor.authorHaug, Lena
dc.date.accessioned2018-09-27T09:31:47Z
dc.date.available2018-09-27T09:31:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564898
dc.descriptionMasteroppgave Sosiologi og sosialt arbeid ME522 - Universitetet i Agder 2018nb_NO
dc.description.abstractStudiens hensikt er å belyse ulike sider ved avdekking av omsorgssvikt i barneskolen. For å kunne avdekke omsorgssvikt i arbeid med barn, må man ha kunnskap om hva som fremmer, og om hva som hemmer avdekking (Killén, 2004, s. 20). Studiens problemstilling er: Hva hemmer og hva fremmer avdekking av omsorgssvikt i skolen For å besvare problemstillingen best mulig søker studien svar på følgende tre forskningsspørsmål: Har lærerne nok kunnskap for å kunne avdekke omsorgssvikt Hvordan påvirker tverrfaglige samarbeid i skolen avdekking av omsorgssvikt Hvordan påvirker skolens organisasjonskultur avdekking av omsorgssvikt Studien er basert på 6 utførte kvalitative forskningsintervjuer med til sammen 8 lærere som arbeider i barneskolen. Med utgangspunkt i lærernes egne opplevelser og erfaringer med avdekking av omsorgssvikt er intensjonen å kunne gi innsikt i hva som fremmer og hemmer avdekkingen. Resultatene av studien tyder på den ene siden at det som hemmer avdekking av omsorgssvikt i barneskolen er mangel på kunnskap om hva omsorgssvikt er, utfordringer i samarbeid med eksterne tjenester og mangel på en felleskultur for avdekking. På den andre siden tyder resultatene på at det som fremmer avdekking av omsorgssvikt i barneskolen, er interne tverrfaglige team, og trygghet og støtte i en felleskultur for avdekking.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME522nb_NO
dc.titleAvdekking av omsorgssvikt i barneskolen : En kvalitativ studie av læreres erfaringer med avdekking av omsorgssvikt i barneskolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO
dc.source.pagenumber86 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal