Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStyve, Anders Rønhovde
dc.contributor.authorAndersen, Tobias Honganvik
dc.date.accessioned2018-09-11T07:33:27Z
dc.date.available2018-09-11T07:33:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561884
dc.descriptionMasteroppgave økonomi og administrasjon BE501 - Universitetet i Agder 2018nb_NO
dc.description.abstractMed over 7,6 milliarder mennesker på en jordklode med begrenset tilgang til mange ressurser ser en nødvendige endringer i den økonomiske tankegangen. Mennesker har i århundrer levd etter en lineær økonomisk tankegang basert på kjøp, bruk og kast. Dette er ikke lenger holdbart, og skal vi klare å snu den negative trenden må en tenke nytt. En sirkulær økonomi fungerer etter prinsipper og mål om at ressurser forblir i det økonomiske kretsløpet lengst mulig. Redusert forbruk og gjenbruk er nøkkelbegreper for en bærekraftig framtid. Denne oppgaven bygger på sirkulærøkonomiske konsepter og teorier. Formålet med oppgaven har vært å utlede hvilke faktorer som er de viktigste driverne frem mot år 2030 for hvor mange utrangerte elbilbatterier som blir gjenbrukt i annenhåndsinstallasjoner, og hvor mange som går direkte til resirkulering. Oppgaven er skrevet i samarbeid med Glencore Nikkelverk i Kristiansand, som har hatt et ønske om å få utledet prognoser for når de kan forvente at et betydelig volum av utrangerte elbilbatterier er tilgjengelig for resirkulering. Arbeidet med denne oppgaven er bygget på et teoretisk grunnlag bestående av sirkulærøkonomisk teori, konsumentteori, samt atferdsøkonomi og litteraturgjennomgang av rapporter om elbilutviklingen i Norge. Andre viktige faktorer som har blitt vektlagt er innførselen av smarte strømmålere (AMS) til forbrukere, samt endringer i det norske strømmarkedet. I tillegg er det blitt gjort dybdeintervjuer med åtte respondenter som har sin ekspertise fra flere relevante fagfelt innenfor den norske strømbransjen. Et underliggende formål har også vært å undersøke om økonomifaget er forberedt på de store skiftene i internasjonal økonomi som følge av økt bevissthet rundt ressursbruk og miljøvern. Resultatene viser at det er tydelige tendenser til at den norske strømbransjen tenker miljøbevisst, og ser på elektrisitet og batterier som et gyllent supplement både til bedrifter og forbrukere. Det sås imidlertid tvil om utbredelsen av hjemmebatterier i norske hjem vil avta med det første. Det gis flere indikasjoner i analysene på at hovedvekten av utrangerte elbilbatterier vil gå direkte til resirkulering, heller enn å bli gjenbrukt i annenhåndsinstallasjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501nb_NO
dc.titleMarkedsmuligheter i en sirkulær økonomi : En analyse av hvilke faktorer som er avgjørende for om utrangerte elbilbatterier blir gjenbrukt eller går direkte til resirkuleringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber125 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal