Show simple item record

dc.contributor.authorBenham, Anett
dc.date.accessioned2016-02-23T08:24:44Z
dc.date.available2016-02-23T08:24:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2380041
dc.descriptionMasteroppgave velferdsstudier- Universitetet i Agder, 2015nb_NO
dc.description.abstractJeg holder på å studere et prosjekt som jeg har kalt NærNode. En NærNode er en virksomhet som er planlagt etablert i nær tilknytning til barnehagen, og som skal ha tilrettelegging for småbarnsfamiliers behov, som fokusområde. I denne studien har formålet vært å finne svar på hvordan NærNoden kan bidra til samfunnets målsetning om økt tverretatlig samhandling om innsats tidlig i barns livsløp. I første del av studien er det utarbeidet en prosjektskisse av NærNoden som siden har dannet grunnlaget for kvalitative intervju blant fagpersonell i offentlig sektor i Kristiansand kommune. Formålet med intervjuene var å få etatenes tilbakemelding på NærNode-prosjektet samt hvordan etatene så for seg en tverretatlig samhandlingen i NærNoden. Gjennom dette ønsket jeg å få et best mulig utgangspunkt for videre utvikling og etablering av NærNoden. Av de innspill som har kommet frem i studien vektlegger de offentlige etatene kvaliteter som:  Mulighet for nettverksbygging  Møtested for fagfolk  Foreldrestøttende tiltak Når det gjelder skepsis har respondentene fremhevet at prosjektet fremstår for ressurskrevende, samt at den tverretatlig samhandling på et slikt lavterskelnivå, ligger utenfor etatenes mandat. Gjennom en mer dyptgående analyse av data kom jeg frem til det jeg opplever som ”Etatenes ambivalens”. Med dette mener jeg at respondentene gir uttrykk for interesse og engasjement for de virkemidler som er en del av prosjektet, samtidig som de avviser at prosjektet er mulig å få til. I løpet av studien har problemstillingen blitt besvart og de offentlige etaters innspill til prosjektet vil blir innlemmet som et sentralt bidrag til prosjektets videre utvikling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classificationME 509
dc.titleNærNode Et samlingssted for småbarnsfamilier Et samlingssted for småbarnsfamilier Foreldre og profesjonelle i samarbeid for barns beste Studie av en prosjektbeskrivelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber170 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record