• Nye innovative bedrifter på Agder 

      Torvnes, Inger Beate (Master thesis, 2014)
      Etablering av innovative bedrifter er viktig for økonomisk vekst og for vekst i sysselsetting. I denne oppgaven har jeg studert nye innovative bedrifter på Agder, som er etablert i perioden 2009 til 2013. Jeg ønsket å ...