• Hva er uønsket med deltid? : en historisk-sosiologisk analyse 

      Brulid, Elianne Marie Johanne (Master thesis, 2011)
      Denne oppgaven tar utgangspunkt i begrepet uønsket deltid, som strengt tatt viser til den enkelte arbeidstakers arbeidstidsønsker, men som åpnes opp for mulige andre betydninger. Hensikten har vært å undersøke hva som i ...