Show simple item record

dc.contributor.authorGulliksen, Arild
dc.contributor.authorJæger, Bjørn Remseth
dc.date.accessioned2014-09-16T11:50:27Z
dc.date.available2014-09-16T11:50:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219917
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon – Universitetet i Agder 2014nb_NO
dc.description.abstractDe siste årene har det tradisjonelle budsjettet blitt kritisert på flere områder. Kritikerne drar det så langt at de mener det ikke egner seg til sine bruksområder. I nyere tid har det kommet en mer moderne styringsmodell ved navn beyond budgeting. Denne modellen svarer på mye av kritikken til det tradisjonelle budsjettet, men er allikevel ikke veldig utbredt hos norske bedrifter enda. Block Watne bruker i dag tradisjonelle budsjetter som suppleres med prognoser. Denne utredningen har som formål å undersøke hvordan Block Watne sine tradisjonelle verktøy står opp mot beyond budgeting-filosofien. Vi har dermed satt følgende problemstilling som vi søker å besvare for denne utredningen: "Hvordan står Block Watne sitt nåværende økonomiske styringssystem opp mot beyond budgeting-filosofien?" Etter grundig analyse av Block Watne kan vi se at det er forskjeller mellom det tradisjonelle styringsverktøyet som benyttes i dag, og beyond budgeting. Blant annet kan vi trekke frem at Block Watne bruker budsjetter, med ett års tidshorisont. Dette går i mot beyond budgeting, hvor man ønsker å frigjøre seg fra kalenderåret og detaljstyringen i budsjettet. Men vi kan allikevel se at det er enkelte likhetstrekk med blant annet desentralisering av ansvar. Samtidig fokuserer de på å ha en åpen og gjennomsiktig bedrift, slik at kommunikasjonen er smidig. Hvis vi ser på prinsippene til beyond budgeting, så ser vi som forklart i resultatene at Block Watne spesielt skiller seg fra prinsippene som omhandler planlegging, koordinering og ressurser. Planlegging anbefales å forandres til en mer kontinuerlig og inkluderende prosess, ikke én årlig hendelse. Koordineringen bør foregå på en slik måte at samhandlingen skjer mer som en dynamisk og bevegelig prosess. Ressursene bør i følge teorien gjøres tilgjengelig når de behøves og ikke som en engangshendelse hvert år. Bjarte Bogsnes (2012) mener at det kan være overveldende for en bedrift å gå løs på de 12 prinsippene for beyond budgeting. Derfor mener han at man kan starte på et enklere nivå, ved å stille seg de to spørsmålene: Hvorfor vi budsjetterer? Hva er formålet med budsjettallene våre? Ved å stille disse spørsmålene vil nok mange komme frem til at budsjettets tre ulike formål er: mål, prognose og ressursallokering. Hver for seg utgjør kanskje ikke de enkelte formålene noe problem, men når de i budsjettprosessen er kombinert så kan vi møte på problemer. Avslutningsvis har vi med grunnlag i teorien og analysen kommet frem til en rekke anbefalinger til Block Watne. Vi trekker ikke noen bombastiske konklusjoner og hevder at Block Watne bør forkaste hele sitt nåværende styringssystem, men vi anbefaler blant annet å innføre en mer moderne tankegang. Samt at vi kommer med tips og anbefalinger som vi mener kan bidra positivt. Blant annet råder vi Block Watne til å gå for en produktdifferensierings-strategi, med fokus på å forbedre produkter og planløsning. Dette vil kunne bidra positivt på lønnsomhet i forhold til å ha et fokus på både kostnadslederskap og produktdifferensiering, slik det er i dag. Men dette betyr ikke at vi mener de bør droppe å fokusere på kostnader i det hele tatt. Videre forklarer vi at Block Watne bør se om deres bruk av budsjetter gir nok nytte i forhold til tids- og ressursbruken. Som et alternativ forklarer vi at de eventuelt kan løsrive seg fra kalenderåret og fokusere mer på bruken av rullerende prognoser. Dette vil føre til et mer fremtidsrettet fokus. Vi råder også til å benchmarke seg mot konkurrenter, slik at man kan være trygg på at resultatene man får faktisk er gode. Vi anbefaler også å gi ansvar og beslutningsmyndigheten til de ansatte, også i dårlige perioder. Men at det fortsatt kan være fornuftig å fortsette med enkelte restriksjoner etter prosjektgodkjennelse for å opprettholde de gode standardiserte avtalene og effektiviteten til tømrerne. Til slutt råder vi Block Watne til å innføre en mer langsiktig bonusordning enn det ettårs perspektivet de har i dag, slik at de ansatte vil få insentiver til å tenke mer langsiktig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitet i Agder / University of Agdernb_NO
dc.subjectBE 501nb_NO
dc.titleBeyond budgeting - er det noe som passer for Block Watne? : et studium av styringssystemet til Block Watnenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber87 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record