Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLinda Velure, Olsen
dc.date.accessioned2014-04-04T07:13:04Z
dc.date.available2014-04-04T07:13:04Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/193780
dc.descriptionMasteroppgave i pedagogikk- Universitetet i Agder 2013nb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne studien har vært å få en forståelse av tenkemåter og holdninger til likestilling hos elever som har valgt kjønnstradisjonell yrkesfaglig opplæring på Agder. Dette ønsket jeg å belyse i forbindelse med det er kjent at mange jenter og gutter i Norge velger kjønnstradisjonelle yrker, i tillegg til at Agders omdømme i sammenheng med likestilling har vært relativt omstridt. Undersøkelsen springer ut ifra et sosialkonstruksjonistisk perspektiv med fokus på hvordan språk konstruerer virkelighet, og i datainnsamlingsprosessen har jeg intervjuet elever fra kjønnstradisjonelle yrkesfag i grupper, med henholdsvis to grupper fra bygda med ei jente- og en guttegruppe, samt to grupper fra byen med ei jente- og en guttegruppe. I undersøkelsens analysekapitler, kommer det frem hvilke forståelser gruppene har av hva som er mannlig og kvinnelig både i generelle forhold og knyttet til yrker, i tillegg til hvor grensene for hvordan en kan utøve en feminin eller maskulin rolle går. Det siste analysekapittelet i undersøkelsen, setter lys på strukturelle forhold som hvilke forventninger eller forståelser gruppene har av kjønnenes roller i familie og arbeidsliv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agdernb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO
dc.subject.classificationPED 511
dc.titleKjønnstradisjonelle valg i yrkesfaglig opplæring : en studie av kjønnsforståelser og holdninger til likestilling hos yrkesfagelever på Agdernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber107 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel