Now showing items 226-227 of 227

  • Waste in Design and Engineering 

   Bonnier, Knut Erik; Ose, Arne Olai (Master thesis, 2015)
   Issues and Purpose Predictability in design and engineering processes is a significant challenge. It is important to improve predictability since design and engineering processes affects the entire product life-cycle. ...
  • Workshop som arena for deling av kunnskap : deling av kunnskap mellom byggeledere i Kruse Smith 

   Scheen, Kristoffer (Master thesis, 2014)
   Denne oppgaven handler om kunnskap og kunnskapsdeling. Verdien av kunnskap har værtmer og mer i fokus i den senere tid. Men det gjelder ikke bare verdien av kunnskap, men ogsåhvor viktig innovasjon er og den gevinsten man ...