• Revisors ansvar i kampen mot regnskapsmanipulasjon 

      Vatne, Robin André; Jensen, Ørjan (Master thesis, 2018)
      I oppgaven undersøker vi hva som er revisors oppfatning av sin rolle i kampen mot regnskapsmanipulasjon, og hvilke forventinger regnskapsbrukere og Økokrim har til revisor på dette området. For å finne svar på dette har ...