• Fundamental analyse av Marine Harvest ASA 

      Aanonsen, Andreas Munch; Teige, Stian (Master thesis, 2018)
      I denne masterutredningen tar vi for oss Marine Harvest ASA, verdens største oppdretter av laks. Vi vil gjennomføre en fundamental analyse av selskapet for å finne en verdi på egenkapitalen som reflektert av aksjekursen. ...