• Skala- og eierstyringseffekter i det norske energinettverket 

      Taraldsen, Lindy Malene Kelly (Master thesis, 2012)
      Oppgaven omhandler det fragmenterte strømnettmarkedet i Norge. I 2010 var det kun tolv selskaper (8 % av sektoren) med mer enn 50 000 kunder. Disse selskapene hadde gjennomsnittlig 151 000 kunder per selskap. Resten av ...