• Hvordan verdsettes næringsbygg i Kristiansand? 

      Hansen, Eirik Berg; Markussen, Thomas (Master thesis, 2019)
      Hensikten med vår masteroppgave er å få et innsyn i hvordan næringsmarkedet i Kristiansand opererer når det gjelder prising av eiendommer. Hovedproblemstillingen vår er «Hvordan verdsettesnæringsbyggi Kristiansand».Vi ...