• Markens døde : forbrytelse og straff i Hamsuns Markens grøde 

      Markussen, Bjarne (Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Artikkelen tar for seg Knut Hamsuns engasjement for å bekjempe barnedrap i Norge, et engasjement som kom tydeligst til uttrykk i den såkalte barnemorddebatten (1915-1916) og i romanen Markens Grøde (1917). I debattinnleggene ...