• Forskningsbasert undervising som evidensbasert praksis? 

      Grythe, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Artikkelen problematiserer begrepet ”forskningsbasert undervisning” og understreker at høyere utdanninger ved siden av å være basert på forskning også må trekke veksler på erfaringskunnskap. Med bakgrunn i evidensdebatten ...