• Forskning på bredden av vetenskapsområdet 

      Christina Nygren-Landgärds (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Hensikten med artikkelen er å diskutere behov og utfordringer med forskning på bredden innen et fagpedagogisk område. Artikkelen setter søkelyset på forskning innen sløydvitenskap som er et akademisk fag innen det pedagogiske ...