Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSødal, Espen
dc.date.accessioned2010-09-15T10:26:01Z
dc.date.available2010-09-15T10:26:01Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/139144
dc.descriptionMasteroppgave i pedagogikk- Universitetet i Agder 2010en_US
dc.description.abstractKreativitet og entreprenørskap har kommet i fokus i utdanningssektoren de siste årene og ulike pedagogiske programmer er lansert for å fremme kreativitet og nyskaping i skolen (Kunnskapsdepartementet, 2009). Bakgrunnen for studien var min nysgjerrighet på hvordan disse kreative prosesser faktisk foregår i slike programmer. Ungt Entreprenørskaps (UE) og Enovas gründercampfinale for videregående skoler er utgangspunktet for studien. Hensikten med denne etnografiske studien er å belyse den kreative prosessens ulike faser, og se hvordan prosessen fremstår i lys av relevante teorier om kreativitet. Forskningsspørsmålet i studien er : Hvordan går elevene frem for å løse oppdraget på campen? For å svare grundig på dette spørsmålet er to grupper, med fem elever i hver gruppe observert under prosessen og intervjuet i etterkant. Deres synspunkter utfylles ytterligere med intervjuer med lærerne og arrangørene av campen. Oppdraget fra Enova var at elevene skulle komme med nye idéer til produkter, prosesser eller kampanjer som kunne brukes til å skape økt produksjon av fornybar energi, og redusere utslippene av CO2. Dette skulle elevene presentere i en forretningsplan og en tre minutters muntlig fremførelse. Studien viser at gruppene anvender UEs genereringsverktøy for nye idéer, og benytter seg både av veiledere og av sin allerede opparbeidede kunnskap innen klimateknologi. Innhentingen av ny informasjon som utfyller kunnskapen de allerede har gjør at elevene klarer å kombinere teknologien på områder man vanligvis ikke ser slik teknologi anvendes. Studien viser hvordan dette skjer, hvordan elevene bruker ulike kunnskapsfelt i de ulike fasene av campen, og ikke minst belyser studien hvilken rolle motivasjonen spiller i gjennomføringen av en slik kreativ prosess. Et viktig poeng i studien er at arrangørene setter i gang en fruktbar kreativ prosess ved å gi elevene dette verktøyet i en konkurransekontekst. Selv om vinnerideene har potensial, avsluttes den kreative prosessen etter halvgått løp. Campen holder seg bare på de tidligste fasene av prosessen, og arrangøren har ikke et organisert system som legger til rette for å hjelpe elevene til å virkeliggjøre de beste idéene. Studien drøfter også hva slags bidrag campen gir, og styrkene og svakhetene ved en slik camp.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Agder, University of Agderen_US
dc.subject.classificationPED 511
dc.titleKreative prosesser i entreprenørskapsprogrammeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.source.pagenumber104 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel