• Undervisning og vurdering anno 2016 : et elevperspektiv 

      Egeberg, Lene (Master thesis, 2016)
      Prosjektets bakgrunn: Globalisering og internasjonale trender påvirker i økende grad Europas og Norges utdanningspolitiske avgjørelser i form av reformer og læreplaner. Vi lever i en tid med stadige endringer og dette ...