• Kontaktlærers utfordringer i møte med eleven i sorg og krise 

      Stokka, Lillian Nilsen (Master thesis, 2010)
      Temaet for denne masteroppgaven er: Kontaktlærers utfordringer i møte med barn og unge i sorg og krise. Hensikten har vært å sette lys på behovet for å tilrettelegge for gode møter mellom lærer og elev når barn og unge ...