• Foreldres indre dialoger under nettverkssamtaler 

      Grosås, Anne Grethe Aune (Master thesis, 2010)
      Denne kvalitative studien har hatt som formål å utforske og beskrive foreldres indre dialoger under nettverkssamtaler. Det er tatt utgangspunkt i filmopptak fra tre samtaler der ungdom, foreldre og deres terapeuter deltok. ...