Show simple item record

dc.contributor.authorLøtveit, Raymond
dc.contributor.authorFrigstad, Severin
dc.date.accessioned2009-04-15T11:40:59Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138293
dc.descriptionHovedoppgave i Industriell økonomi og informasjonsledelse, Høgskolen i Agder, Grimstaden
dc.description.abstractDenne hovedoppgaven er et studie av Control-IT Systems (Ctrl-IT) som er en liten softwarebedrift lokalisert i Veksthuset i Arendal. De lager systemer for digitalt opptak av lyd og bilde. Det aktuelle produktet i denne oppgaven er Indico Mp3, som er et system for opptak av lyd. Systemet kan skreddersys for den enkelte kunde. For å kunne gjøre dette er Ctrl-IT avhengig av omfattende informasjon om kunden. Formålet med denne oppgaven er todelt. Den første oppgave er å finne en ny kundegruppe til Indico Mp3. Den andre oppgaven er å analysere denne kundekontaktfasen med fokus på hvordan produktutviklingen foregår. Det blir i oppgaven fremlagt en påstand om at kommunikasjonsbehovet for en IT-bedrift som Ctrl-IT er annerledes i produktutviklingsfasen, enn i tradisjonell produktutviklingsteori. Dette fordi Ctrl-IT driver produktutvikling og innsalg mer basert på relasjoner. Et IT-produkt er i natur mindre håndfast enn et fysisk produkt, dette på sin side mener undertegnede er med på å øke kommunikasjonsbehovet. Dette underbygges til en viss grad av Johnsen (2005) som sier at når verken kunde eller leverandør har en klar forståelse av kundens behov, må det skje en ”Generativ dialog” for å skape en felles forståelse av disse behovene. For å undersøke påstanden ble Indico Mp3 introdusert hos Agderforskning i Kristiansand. Her var det fire personer som testet ut produktet over en periode på en måned. Det var undertegnede som introduserte produktet og fungerte som bindeledd mellom Ctrl-IT og Agderforskning. Som metode for datainnhenting ble det gjennomført to dybdeintervju av alle informantene. Det første ble foretatt i midten av mars, det andre i midten av april. I den første intervjurunden ble det kartlagt hvilke forventninger forskerne hadde til et produkt som Indico Mp3. I andre runde ble det kartlagt forbedringsmuligheter. Det ble og undersøkt hvilke rolle kommunikasjon hadde spilt i prosessen med å komme frem til disse. En annen viktig informasjonskilde, var en undersøkelse utført av Computerworld i 2004. Denne omhandlet IT-bransjen og relasjonstenking og viste en overgang i bransjen fra kringkasting av budskapet til kommunikasjon. Et av rapportens funn var at kommunikasjonens sentrale rolle var å bygge opp tillit mellom partene. Denne tilliten var sentral for å få en åpen utviklende prosess. Et annet like viktig funn var at gjennom handling og læring oppsto behov. Det var få behov og forbedringer som ble identifisert på det første møtet. Det var læring gjennom bruk som førte til at behov etter hvert oppsto og ble kommuniserbare for kunden. Kobler man sammen undersøkelsen av Computerworld og oppgavens funn er det mye som tyder på at oppgavens påstand stemmer. Men den bør nok modifiseres til å også inkludere andre typer bedrifter som driver skreddersøm og har sterke bånd til sine kunder.en
dc.format.extent1022542 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherHøgskolen i Agder / Agder University Collegeen
dc.subject.classificationIND590
dc.titleInteraktive innovasjonsprosesser i en softwarebedrift : betydningen av kommunikasjonen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber101en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record