Show simple item record

dc.contributor.authorGuttormsen, Birthe
dc.contributor.authorSandnes, Siri Heitmann
dc.date.accessioned2013-02-27T08:41:46Z
dc.date.available2013-02-27T08:41:46Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136598
dc.descriptionMasteroppgave i velferdsstudier - Universitetet i Agder 2012no_NO
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er kvalifiseringsprogrammet i NAV (kvp). Det er en kvalitativ undersøkelse basert på intervju. Vi har intervjuet fire unge mennesker som var deltakere i kvp, og seks ansatte som jobbet tett sammen med dem. Tre av de ansatte jobbet på det lokale NAV- kontoret, mens de tre andre var ansatt på Prosjektet. Dette Prosjektet var et kommunalt lavterskeltilbud, som ga arbeidstrening for deltakere som stod langt fra arbeidslivet. Vi har utforsket følgende problemstillinger: Kvalifiseringsprogrammet i NAV – hva gjør kvp-veilederne på NAV og ansatte i Prosjektet for å motivere deltakerne i retning av arbeid – og hva betyr tilbudet for deltakerne? Hvorfor samarbeider kvp-veilederne på NAV med ansatte i Prosjektet – og hvordan samarbeider de? Intervjuene utgjør empirien i denne oppgaven, og analysen er delt inn i tre hoveddeler. Den første delen har fokus på de ansatte og deres rolle som støtte for deltakerne i deres utviklingsprosesser. Den andre handler om deltakerne og hva det betyr for dem å få tilbud om kvp, og delta i arbeidstreningstiltak på Prosjektet. Den tredje delen handler om samarbeid mellom kvp-veilederne på det lokale NAV-kontoret i vår undersøkelse og ansatte i Prosjektet. Undersøkelsen viste at kvp-veilederne la stor vekt på å bygge opp en god relasjon til deltakerne og bruke tid sammen med den enkelte i kartleggingsprosessen. I kartleggingsprosessen var det viktig å få fram deltakernes ressurser, men også ta hensyn til deres utfordringer. De ansatte på Prosjektet tilrettela for arbeidstrening og sosialisering, og de bidro til å bygge opp selvtilliten til deltakerne. For deltakerne var det viktig at de ble sett av de ansatte, lærte noe og traff andre. Hovedgrunnen til at NAV-kontoret samarbeidet med Prosjektet var at kvp-veilederne på NAV ikke hadde tid og mulighet til å følge opp deltakerne. Samarbeidet var nyttig, og de hadde tillit til hverandres kompetanse og arbeidsmåter. De samarbeidet i stor grad ved møter. Arbeidsdeling mellom kvp-veilederne og ansatte i Prosjektet hadde skapt noe forvirring – noe de hadde tatt tak i, for å forbedre.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationME 509
dc.title"Anerkjennelse og endringsarbeid" : - sosialt arbeid i kvalifiseringsprogrammet i NAV-no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO
dc.source.pagenumber115 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record