Show simple item record

dc.contributor.authorWang, Kristoffer
dc.date.accessioned2013-10-08T12:44:32Z
dc.date.available2013-10-08T12:44:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136201
dc.descriptionMasteroppgave i informasjonssystemer - Universitetet i Agder 2013no_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven ser på bruken av en «Business Intelligence» (BI)-løsning uten et tradisjonelt datavarehus. Litteraturen forutsetter i stor grad et datavarehus for vellykket BI, men til tross for dette velger noen bedrifter å utelate datavarehuset fordi det medfører en høy risiko og betydelige kostnader knyttet til implementasjonen. Rapporten har sett på om utelatelsen av et datavarehus er en akseptabel løsning for en bedrift som ønsker beslutningsstøtte. For å svare på dette har jeg gjennomført en casestudie i Boen, en internasjonal aktør i parkettbransjen. Boen valgte å implementere en BI-løsning våren 2013 uten å benytte seg av et datavarehus. Løsningen som ble implementert er QlikView. Områder jeg valgte å undersøke var kritiske suksessfaktorer ved implementasjon, om en slik løsning ga akseptabel beslutningsstøtte og hvilke fordeler og ulemper utelatelsen av et datavarehus medførte. På grunn av lite litteratur på området valgte jeg å se på tradisjonell BI-litteratur for å se om dette var overførbart til dette caset. De kritiske suksessfaktorene knyttet til implementasjon ble kategorisert i organisatoriske-, prosessrelaterte- og teknologiske faktorer. Funnene fra studien viste at suksessfaktorene fra den tradisjonelle litteraturen i høy grad var overførbare, men at teknologiske faktorer ikke var like utslagsgivende. Dette ga en indirekte påvirkning på prosessfaktorer ved at mere tid og ressurser kunne benyttes på dette området. Studien viser også at en slik løsning kan gi tilstrekkelig beslutningsstøtte til tross for utelatelsen av et datavarehus. De områder som hadde begrensninger var i stor grad knyttet til BI-løsningen i seg selv, og ikke utelatelsen av datavarehuset. Fordelene man kan oppnå som er unike ved å utelate datavarehuset er i stor grad økonomiske av natur. Man får lavere implementasjonskostnader, i tillegg til at den enklere teknologiske strukturen man får ved å utelate datavarehuset krever mindre bruk av eksterne konsulenter. Til tross for dette konkluderer studien med at det er avhengig av IT-strukturen til bedriften om en slik løsning er akseptabel eller ikke. Uten datavarehuset samles ikke historiske data noe sted. Det betyr at en slik løsning er avhengig av at kildesystemene som benyttes lagrer historikk selv. Studien fokuserer i stor grad på implementasjon og operasjonell bruk. Én implikasjon til videre forskning er å se nærmere på strategisk- og taktisk BI. En annen implikasjon vil være og se på situasjoner der systemet har vært i bruk over en lengre periode for å se resultater over tid. Det kan også være interessant å se på situasjoner der QlikView er brukt sammen med et datavarehus eller case der en annen løsning enn QlikView er implementert, for å se om funnene sammenfaller.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationIS 501
dc.titleBusiness Intelligence uten et tradisjonel datavarehusno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Library and information science: 320::Information and communication systems: 321no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.source.pagenumber81 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record