Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEmanuelsen, Maarten
dc.contributor.authorJarstein, Kjetil
dc.date.accessioned2013-10-07T10:51:07Z
dc.date.available2013-10-07T10:51:07Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136187
dc.descriptionMasteroppgave i informasjonssystemer – Universitetet i Agder 2013no_NO
dc.description.abstractCloud computing har fått mye fokus de siste årene. Det er et begrep som er blitt populært å forske på og blitt en «hype» innenfor IT-miljøet. Men selv med så mye oppmerksomhet finnes det enda mange forskjellige definisjoner og oppfattelser av hva cloud computing er, og blir sett på som alt fra enkle tjenester til store ERP-systemer med bakomliggende teknologi og infrastruktur. Ved å gå over til å bruke cloud computing vil mye av IT-driften skyves ut til eksterne aktører slik at ITavdelinger blir nødt til å endre fokus og det finnes enda enkelte barrierer før organisasjoner kan føle seg komfortable med en overgang. Denne studien bygger på en kvalitativ undersøkelse hvor det har vært fokus på å støtte opp om en definisjon av cloud computing, se på hvilke effekter en overgang kan ha på dagens IT-funksjon i organisasjoner samt avklare eksisterende barrierer for en overgang. Studien viser at oppfattelsen av cloud computing er veldig spredt. Den går fra at ordet «cloud har noe med internett» å gjøre til å tilby tjenester, infrastruktur og bakomliggende teknologisk arkitektur. Det er også enkelte teknologiske karakteristikker som ligger til grunne for cloud computing som automatisk skalering og tilgjengelighet over internett. Noe som går igjen når organisasjoner snakker om cloud-løsninger er at de legger litt godvilje i begrepet siden de mangler visse aspekter som skalering og spredning av data som gjør at det ikke blir heldyrkede cloud-løsninger. Ved å gå over til å bruke cloud computing vil mye av de tekniske oppgavene som vedlikehold og skruing på servere ikke lenger være nødvendig for en IT-avdeling. Løsningen kan være en ny avdeling som fokuserer på innovasjon som prioriterer organisasjonens oppgaver og virksomhet slik at fremtidens IT-ansatte burde ha et høyere fokus og kunnskap om forretning. Enda er det organisasjoner som ikke føler seg komfortable med en overgang, noe som ikke alltid er basert på faktiske problemer. Det viser seg at folks tilbakeholdenhet kan være uvitenhet og usikkerhet ved å la andre styre IT-driften sin, og at de bruker disse barrierene som unnskyldninger siden de ikke ønsker å gi fra seg arbeidsoppgaver og endre fokus. Andre problemer ligger i selve naturen til cloud computing, som er spredning av data, hvor informasjon da kan ende opp i forskjellige land hvor det er forskjellige lovverk som bestemmer hvordan dataen kan bli brukt. Det jobbes i dag med standardiseringer med dette, siden lovverk som regel henger etter den raske utviklingen innenfor informasjonsteknologien.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subject.classificationIS 501
dc.titleCloud computing : en studie av hvordan cloud computing kan påvirke fremtidens IT-funksjon og barrierer for adopsjonno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Library and information science: 320::Information and communication systems: 321no_NO
dc.source.pagenumber74 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel