Show simple item record

dc.contributor.authorForsbakk, Daniel
dc.contributor.authorGlasø, Kristian Ankile
dc.date.accessioned2012-11-21T12:34:08Z
dc.date.available2012-11-21T12:34:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136153
dc.descriptionMasteroppgave i informasjonssystemer- Universitetet i Agder, 2012no_NO
dc.description.abstractMeningene er svært delte om hvorvidt ERP og Lean produksjon kan brukes i samme bedrift på en hensiktsmessig måte. Dette kommer fra de tilsynelatende motstridene filosofiene som ligger bak disse to tilnærmingene for å skape en mer effektiv drift. Mekanismene som trigger aktivitetene i verdikjeden i en bedrift med et ERP-system er tradisjonelt prognosedrevne (push), mens de er kundeordredrevne i Lean (pull). Denne oppgaven har sett på hvilke utfordringer og muligheter som oppstår når en Lean produksjonsbedrift skal innføre et ERP-system. For å belyse dette har vi gjennomført en litteraturstudie for å kartlegge tidligere forsking på relevante tema. Denne teorien ble så satt opp mot funn fra vår utforskende fortolkende casestudie av Fibo-Trespo, en Lean produksjonsbedrift på Sørlandet. Casestudien ble gjennomført med utforskende intervjuer av sentrale personer i Fibo-Trespo og eksterne konsulenter, samt observasjon og dokumentanalyse. Når det gjelder prosessoptimaliseringsaspektet i Lean som kalles jidoka, fant vi ingen konflikter ved å innføre et ERP-system. Isteden kan ERP-systemet raskt bedre flyten på fabrikken ved å redusere behovet for manuelt arbeid og utskrift av papir. Dette er da avhengig av et vellykket ERP-prosjekt, der man balanserer ERP og Lean på en slik måte at ingen av de ødelegger for hverandre. Den delen av Lean som dreier seg om å etterstrebe en pull-dreven verdikjede, for å kunne levere just-in-time (JIT), er ikke tatt i bruk på Fibo-Trespo. Dette skyldes hovedsakelig usikre og ustabile verdikjedekrav, som umuliggjør pull og JIT ved å kun bruke Lean-prinsipper. En mulighet for å etterleve Lean-prinsippet om JIT, er å innføre et element av den fleksibiliteten i verdikjeden, som ikke finnes i Lean produksjon. Fleksibiliteten, kommer da fra Agil produksjon, og muliggjøres med et ERP-system. Så ved å kombinere Lean og Agil produksjon, til såkalt Leagile produksjon, vil man kunne håndtere usikre verdikjedekrav, ved å bruke push frem til et visst punkt i verdikjeden, for å så la pull-mekanismer (JIT) ta over fra dette punktet til man leverer produktet hos kunden. På denne måten kan man etterleve Lean tankegang om JITlevering i de delene av verdikjeden dette lar seg gjøre, samtidig som man tar høyde for de ufoutsigbare verdikjedekravene som Lean ikke takler, ved å benytte seg av ERP.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationIS 501
dc.titleLean med ERP: motstridende eller komplementære tilnærminger til produksjon? : en casestudie i Fibo-Tresbono_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Library and information science: 320::Information and communication systems: 321no_NO
dc.source.pagenumber75 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record