Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Jon Inge
dc.contributor.authorHasanaj, Esat
dc.date.accessioned2011-03-16T12:51:12Z
dc.date.available2011-03-16T12:51:12Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136123
dc.descriptionMasteroppgave i informasjonssystemer- Universitetet i Agder 2010en_US
dc.description.abstractDette er en masteroppgave som er gjennomført ved institutt for informasjonssystemer ved UiA, høstsemesteret 2010. Vårt forskningsspørmål i denne oppgaven er: Hvilke faktorer er sentrale for å oppnå effekter ved bruk av sosiale medier hos kulturformidlingsaktører? Det finnes få studier som har hatt som mål om å se på faktorer som fører til effekter i forbindelse med bruk av sosiale medier. En av de mest anerkjente modellene som forklarer faktorene som fører til IS suksess er DeLone & McLean (2003) suksessmodell. Denne modellen gir rimelig støtte for de fleste relasjonene innenfor modellen i mange typer IS og under en rekke forskjellige forhold. Det gjenstår å undersøke om DeLone & McLeans (2003) suksessmodell er relevant for sosiale medier (Petter et. al., 2008). Derfor er det meget interessant å undersøke om en så anerkjent modell som suksessmodellen til DeLone & McLean (2003) kan svare på vårt forskningsspørsmål. For å besvare vårt forskningsspørsmål har vi benyttet en kvalitativ forskningstilnærming. Vi har gjennomgått forskning og teori rundt teamet sosiale medier, IS suksessfaktorer, og utført case studier ved lokale kulturformidlingsaktører i Kristiansand. Datainnsamlingen har foregått ved hjelp av intervjuer med kulturformidlingsaktører og deres brukere. I tillegg har vi innhentet informasjon fra de aktuelle plattformene innenfor sosiale medier som har vært aktuelle. Som et utgangspunkt for å identifisere de sentrale faktorene har vi benyttet DeLone & McCleans (2003) suksessmodell. I tillegg har vi benyttet annen forskning som innebærer suksessfaktorer innenfor sosiale medier og andre studier som har testet, diskutert og analysert DeLone & McCleans (2003) suksessmodell. DeLone og McLeans (2003) suksessmodell har fungert som et godt rammeverk og utgangspunkt for å studere sosiale medier, og den har fungert utmerket til å svare på vårt forskningsspørsmål. Faktorene som vi fant ut er de mest sentrale for å få til effekter for kulturformidlingsaktørene er: Bruk, Informasjonskvalitet og Brukertilfredshet. En av de mer uforutsette funnene i denne studien er at vi har funnet ut at bruk-faktoren påvirker informasjonskvaliteten i modellen, i motsetning til DeLone & McClean (2003) som har påvist at informasjonskvaliteten påvirker bruken. I tillegg til dette har vi ikke sett at faktoren tjenestekvalitet er spesielt sentral i sosiale medier, som DeLone & McClean (2003) mener er en av de viktigste faktorene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Agder: University of Agderen_US
dc.subject.classificationIS 501
dc.titleEn studie av de sentrale faktorene som bidrar til effekter ved bruk av sosiale medier hos kulturformidlingsaktøreren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Library and information science: 320::Information and communication systems: 321en_US
dc.source.pagenumber86 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record