Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMoen, Eirik Harald
dc.contributor.authorPedersen, Jan Oliegreen
dc.date.accessioned2007-10-30T08:25:46Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136099
dc.descriptionMasteroppgave i informasjonssystemer 2006 - Høgskolen i Agder, Kristiansanden
dc.description.abstractMålet vårt med denne masteroppgaven har vært å utvikle et rammeverk for evaluering av IKT-baserte tjenester som støtter samhandling og kompetanseutveksling i forbindelse med interkommunalt samarbeid. Dette dannet grunnlaget for følgende forskningsspørsmål: Hvilke indikatorer fanger opp målsetningene og gevinstene ved IKT-basert kunnskapssamarbeid? For å gjennomføre oppgaven har vi brukt design research som metode. For å danne det teoretiske grunnlaget for oppgaven foretok vi en litteraturgjennomgang av tidligere forskning innenfor de relevante emnene for utviklingen av rammeverket. Rammeverket er basert på DeLone og McLeans IS suksessmodell, med noen justeringer for å tilpasse det til samarbeidsteknologi. Vi har kommet frem til indikatorer for hver av de seks variablene i modellen, og fokusert spesielt på indikatorene for individuelle og organisatoriske effekter. Oppgaven har vært tilknyttet en case i form av et kunnskapssamarbeid mellom tre kommuner. Dette gjorde at vi fikk anledning til å teste rammeverket vårt, dog noe begrenset. Systemet som dannet grunnlaget for evaluering på dette tidspunkt var ikke fullstendig implementert, men kun tilgjengelig i mindre utstrekning. Rammeverket består av en modell og to tabeller over generelle indikatorer, og er eksemplifisert gjennom seks spørreskjemaer. Vi svarer på forskningsspørsmålet i oppgaven ved at rammeverket innheholder indikatorer som fanger opp målsetningene og gevinstene ved IKT-basert kunnskapssamarbeid, og setter det i sammenheng i en generell modell.en
dc.format.extent9821821 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subject.classificationIS501
dc.titleMåling av effekter av kunnskapssamarbeid : utvikling av et rammeverk for evaluering av interkommunal samhandlingen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Systemutvikling og -arbeid: 426


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel