Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOland, Jan Mangor
dc.date.accessioned2009-08-26T12:28:53Z
dc.date.available2009-09-08
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136075
dc.descriptionMasteroppgave i informasjonssystemer - Universitetet i Agder 2008en
dc.description.abstractI denne oppgaven tar jeg for meg kompetanseutvikling i en IT-enhet gjennom en aksjonsforskningsprosess. Det sentrale spørsmålet jeg stiller i denne masteroppgaven, er; hvordan implementerer man en IT-kompetanseutviklingsmodell? IT-avdelingen ved Universitetet i Agder er for tiden midt i en prosess med å implementere ITIL. Dette medfører at det gjennomføres en rekke prosesser innad i avdelingen. En av disse prosessene består i å kartlegge alle arbeidsoppgaver, og den medfølgende kompetanse. ITavdelingen har allerede gjort store deler av dette arbeidet selv, på hele avdelingen. I denne oppgaven forsøker jeg å gjøre det samme, men med fokus på en mindre del av avdelingen, og med en annen måte å løse problemet på. Jeg tar i bruk en eksisterende kompetanseutviklingsmodell til dette arbeidet, og anvender denne i praksis. Et av målene mine er å finne en modell som krever så lite arbeid å bruke, at en leder i en enhet kan ta i bruk modellen uten å måtte sette av mer enn nødvendig arbeidskraft til det. Kompetanse er et bredt felt, og har mange dimensjoner ved seg. Det er mye diskutert i litteraturen, og det ser ikke ut til å være etablert noen felles definisjon eller forståelse av det. Følgende av dette ligger blant annet i de ulike kompetanseutviklingsmodellene der ute, og det er muligens også grunnen til at jeg kun har funnet en passendes ITkompetanseutviklingsmodell i perioden. Jeg tar i bruk IT-kompetanseutviklingsmodellen sin prosess for anvendelse av modellen, og tar for meg denne i en aksjonsforskningsprosess med planlegging, gjennomføring og vurdering i etterkant. Aksjonsforskning innebærer ofte flere iterasjoner i arbeidet, men dette har det ikke vært anledning til i dette tilfellet på grunn av tidsmangel. Prosessen for anvendelse av kompetanseutviklingsmodellen tok meg gjennom fem steg; • Fastsettelse av hvilke oppgaver enheten skal gjøre • Fastsettelse av kompetansekrav • Kartlegging av kompetanse • Beskrivelse av kompetansegap • Steg for kompetanseløft Ut ifra dette har jeg identifisert flere områder man bør se på i forhold til å foreta et kompetanseløft. Det er viktig å understreke at de funnene som er gjort i denne oppgaven ikke gir et fasitsvar på dagens kompetanse i enheten, men det kan gi en pekepinn i hvilken retning man bør når man skal øke kompetansen. Jeg tar også for meg kompetansearbeidet til IT-avdelingen, og analyserer dette ut ifra mitt arbeid og det jeg har lært. Jeg foreslår endringer som kunne vært gjort, og kommer med en anbefaling om at man kan vurdere å se på modellen som er brukt i denne oppgaven, siden de to fremgangsmåtene er relativt like. Denne oppgaven kommer med et bidrag i forhold til kompetansekartlegging, og viser hvordan en implementering eller anvendelse av en IT-kompetanseutviklingsmodell kan foregå. Det er ingen fasit for hvordan en slik implementering gjøres, men nærmere en tilnærming som kan brukes som et utgangspunkt dersom man ønsker å ta den nevnte modellen nærmere i øyensyn.en
dc.format.extent2372074 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen
dc.titleImplementering av en IT-kompetanseutviklingsmodellen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.source.pagenumber55 s.en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel