Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNilsen, Thomas
dc.date.accessioned2008-06-19T08:20:15Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136073
dc.descriptionMasteroppgave i informasjonssystemer - Universitetet i Agder 2008en
dc.description.abstractSystemutviklingsmetodikk og spesielt smidige metodikker og teknikker er et populært emne hos praktikere og forskere i systemutviklerbransjen. Det er gjort flere undersøkelser på hvilke metodikker som blir benyttet i praksis, hvordan metodikker kan endre seg med tid og hvilke faktorer som påvirker valget av hvilken metodikk som velges. Flere undersøkelser ser på metodikken som et helhetlig konsept som blir påvirket av flere faktorer. Færre undersøkelser har analysert de faktiske prinsippene en metodikk inneholder for å se på hvilke faktorer som påvirker bruken av disse. Denne oppgaven har tatt for seg en mellomstor bedrift på Sørlandet og analysert fire systemutviklingsprosjekter i denne bedriften. Bedriften har tatt utgangspunkt i den smidige systemutviklingsmetodikken Scrum og har innført praksiser fra metodikken samt andre prinsipper hentet fra det smidige miljøet. De fire prosjektene har noe forskjellig utgangspunkt for sin bruk av metodikk. Av prosjekter er det presentert en reiselivsportal, et logistikksystem, en pilot på innføring av Scrum i en ekstern bedrift og en statistikkportal. Disse fire prosjektene har alle hatt forskjellige utfordringer noe som også vises i hvordan hvert enkelt prosjekt har tilpasset sine praksiser til sin virkelighet. Jeg prøver med denne oppgaven å belyse hvilke systemutviklingspraksiser som er planlagt benyttet i bedriften, hvilke praksiser som faktisk er benyttet i prosjektene og hva som eventuelt er bakgrunn for en variasjon mellom det planlagte og det faktiske. Ved å ta en kvalitativ tilnærming til denne problemstillingen, har jeg funnet frem til en rekke faktorer som har påvirket bedriftens bruk av de enkelte praksiser. Flere av disse faktorene påvirker mer en ett prinsipp, men det er også enkelte faktorer som kun har en effekt på enkelte praksiser benyttet i prosjektene. Det er funnet at samtlige prosjekter benytter seg av Scrum overordnede valg av praksiser i prosjektet, men at det i enkelte tilfeller er gjort såpass store endringer at målet til metodikken har flyttet seg noe bort fra sitt opprinnelige mål. Bakgrunnen for disse endringene kommer fra flere hold. Det er blant annet funnet at kundens egenskaper, begrensinger og leveranser har en stor påvirkning på hvordan bedriftens prosjekter gjennomfører de praksiser som er definert. Det er også funnet at bruken av et felles prosjektstyringsverktøy i bedriften til en viss grad har formet bruken av de metodiske prinsippene. Flere av funnene gjort i denne oppgaven har blitt bekreftet av tidligere teori, allikevel kan denne oppgaven bidra til å belyse hvorfor lignende bedrifter tar de valg de faktisk gjør. Dybden i denne undersøkelsen og at den undersøker påvirkningsfaktorer på et nivå som beskriver hver enkelt praksis, kan bidra til en nyansering av tidligere overordnede modeller.en
dc.format.extent742740 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen
dc.subject.classificationIS501
dc.titleSmidig utvikling i en mellomstor bedrift på Sørlandeten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::System development and system design: 426en
dc.source.pagenumber96 s.en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel