• Business Intelligence uten et tradisjonel datavarehus 

   Wang, Kristoffer (Master thesis, 2013)
   Denne masteroppgaven ser på bruken av en «Business Intelligence» (BI)-løsning uten et tradisjonelt datavarehus. Litteraturen forutsetter i stor grad et datavarehus for vellykket BI, men til tross for dette velger noen ...
  • Implementering av en IT-kompetanseutviklingsmodell 

   Oland, Jan Mangor (Master thesis, 2008)
   I denne oppgaven tar jeg for meg kompetanseutvikling i en IT-enhet gjennom en aksjonsforskningsprosess. Det sentrale spørsmålet jeg stiller i denne masteroppgaven, er; hvordan implementerer man en IT-kompetanseutviklin ...