Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEndresen, Atle Audun
dc.date.accessioned2013-03-04T13:20:43Z
dc.date.available2013-03-04T13:20:43Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135788
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2012no_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg prisingspraksisen til den norske industrien - hvordan bedriftene går fram for å finne riktig prisingsmetode for sine produkter. Hvordan priser de norske bedriftene produktene sine og hvilke faktorer spiller inn på valg av prisingsmetode? Jeg utviklet en forskningsmodell med fem forskjellige faktorer som skulle undersøkes om kunne ha en sammenheng med valg av prisingsmetode. Ut av disse fem faktorene utarbeidet jeg syv hypoteser. Det ble utført en kvantitativ, empirisk undersøkelse som ble sendt ut på e-post til industribedrifter som er registrert i Brønnøysundregisteret. Undersøkelsen fikk 111 respondenter. For å analysere resultatene fra undersøkelsen benyttet jeg meg av programmene SurveyXact og SPSS. SurveyXact ble brukt for å gjøre resultatene mer oversiktlige ved bruk av diagrammer og krysstabeller. SPSS ble brukt for å analysere hypotesene for sammenhenger mellom prisingsmetode og de fem faktorene. To av syv hypoteser ble godkjent. Grunnet det lave antallet respondenter er hypotesene diskutert og tolket med skjønn og derfor godkjent sådan. De er også sammenliknet med en tidligere undersøkelse for å gi større troverdighet. Det viser seg at faktorene bransje og omsetningsstørrelse kan ha en sammenheng med valg av prisingsmetode. Resultatene viser samme trend som tidligere utførte undersøkelser på 80-, 90-, og 2000-tallet, noe som betyr at det fortsatt er selvkostmetoden og bidragsmetoden som dominerer som de mest brukte prisingsmetodene blant industribedriftene. Avslutningsvis diskuterer jeg begrensningene som ble oppdaget for undersøkelsen og hvordan funnene i undersøkelsen kan brukes til videre forskning.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleProduktprising i norsk industri : hvilke faktorer bestemmer valg av prisingsmetodeno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.source.pagenumber108 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel