Show simple item record

dc.contributor.authorPatel, Ashish
dc.date.accessioned2007-10-16T13:11:52Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135376
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon 2006, Høgskolen i Agder, Kristiansand
dc.description.abstractI første kapittel av Masteroppgaven omhandles nettopp temaet om Norges petroleumsindustriens framtid. Visjoner for framtiden er at Norge kan bli en industriell energinasjon i verdensklasse i flere generasjoner ved kobling av kunnskapsutvikling og kommersialisering av energiressurser. Det vil for eksempel være viktig med økt internasjonalisering som gir impulser til teknologi og organisasjonsutvikling og mer stabile, langsiktige arbeidsplasser i næringen. Ikke minst er internasjonalisering viktig for eksporten til norske leverandørindustrien. I kapittel 3 blir Kyotoprotokollen presentert. Dette er en global miljøavtale som er juridisk bindende for alle deltakerland. Målet med protokollen er å redusere de samlede utslippene av klimagasser. En av mekanismene i protokollen er internasjonal kvotehandel. Man har i prinsippet lagt grunnlag for et kostnadseffektivt system for globale utslippsreduksjoner. Kapittel 4 gir dypere innsikt i teorien som underbygger en internasjonal miljøavtale. Det er viktig at en slik avtale har bred deltakelse og at den er kostnadseffektiv. Spesielt er omsettbare kvoter effektive når man ønsker å oppnå et utslippmål. I kapittel 5 er resultatet av simuleringer av Kyotoprotokollens, prisen på CO2 kvoter og konsekvenser for norsk petroleumssektor ved hjelp av Petromodellen gjengitt. I løpet av de neste 30 til 40 år vil kvoteprisen stige. Etter hvert vil det bli lavere produsentpriser som vil føre til en reduksjon av petroleumsformuen. Men OPECs markedsmakt vil i framtiden avgjøre et tap i oljeformuen. Videre i kapittel 6 blir det dannet et framtidsbilde ved hjelp av IPCCs utviklede framtidsscenarier. Ikke overraskende er resultatet mye av det samme som blir presentert i kapittel 5. I nest siste kapittel er det foretatt en analyse på bakgrunn av studiene presentert i kapittel 5 og 6. Er det kommet noe diskusjon på etterkant av disse studiene og er det grunn til å tro at resultatene er realistiske? Resultatene blir vurdert i dette kapittelet. I det siste kapittelet kommer jeg med en konklusjon på oppgavens problemstilling og en oppsummering.
dc.format.extent5612993 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University Collegeen
dc.subject.classificationBE501
dc.titleKyotoprotokollens innvirkning på Norge
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap:200::Økonomi:210::Økonometri:214


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record