Show simple item record

dc.contributor.authorErga, Cato
dc.date.accessioned2008-07-14T12:32:28Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135358
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2008en
dc.description.abstractI denne oppgaven er det blitt undersøkt hvilke forskjeller i folks vurderinger av sykehusstrukturen man får ved hjelp av framing. I tillegg er det undersøkt hvilke faktorer folk legger størst vekt på, når det er snakk om en sammenslåing av Arendal sykehus og Kristiansand sykehus. Dette er blitt gjort ved at det er blitt levert ut 2 forskjellige spørreskjemaer i Arendal og Kristiansand. Det ene spørreskjemaet hadde en rekke positive påstander om sammenslåingen av Arendal sykehus og Kristiansand sykehus, mens det andre skjemaet hadde en rekke negative påstander. I tillegg til de positive og negative påstandene var spørsmålene formulert med henholdsvis positiv og negativ ordlyd. Oppgaven er delt opp i 7 kapitler, der den begynner med innledning og problemstilling. Etter det kommer teorikapitelet, her forklares hva som ligger bak teorien om framing. I tillegg til at denne teorien forklarer hvordan framing er med på å påvirke folk, er teorien også grunnlaget for utformingen av spørreskjemaene. Kapittel 4 gir en forklaring på hvordan oppgaven er satt sammen og hvilke metoder som er brukt for å forme oppgaven. Etter det følger resultat og analysekapittelet, hvor svarene fra spørreskjemaene blir presenter og analysert. Til slutt kommer konklusjon og bibliografi kapitlene. Når det er snakk om en sammenslåing av sykehusstrukturen på Sørlandet, tyder resultatene på at folk overvurderer de faktorene som direkte påvirker dem selv, mens de undervurderer kostnadsfaktorene. Resultatene viser også at det til tider er store differanser i gjennomsnittsvarene på det positive skjemaet i forhold til det negative skjemaet. Spesielt gjelder dette det siste spørsmålet, som går på hva folk syntes om forslaget om å samle sykehusdriften på Sørlandet. Disse resultatene er dermed med på å forsterke bevisene på at framing er et viktig virkemiddel, når man skal få folk til å ta en beslutning.en
dc.format.extent479186 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen
dc.subject.classificationBE501
dc.titleFraming : en studie om folks vurdering av sykehusstrukturen på Sørlandet, ved bruk av framingen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.source.pagenumber91 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record