Show simple item record

dc.contributor.authorRobbersmyr, Kjell G.
dc.contributor.authorVåge, Magne M.
dc.contributor.authorOleshchuk, Vladimir A.
dc.date.accessioned2013-12-20T08:03:27Z
dc.date.available2013-12-20T08:03:27Z
dc.date.issued2013-11
dc.identifier.isbn978-82-7117-745-4
dc.identifier.issn1504-9299
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135101
dc.description.abstractVed bruk av patentdatabasen USPTO (US Patent & Trademark Office) som inneholder samtlige amerikanske patenter og mønsterbeskyttelser, er det utført en analyse med formål å sammenligne patenteringsaktivitet i Norge, Danmark, Sverige og Finland for følgende tre bransjer: Kuldeteknikk, Offshoreteknikk, og Telekommunikasjon. Målet med denne undersøkelsen er en studie av: • Indikatorer for teknologisk utvikling og innovasjon. • Patenter benyttet som innovasjonsindikatorer. • Patenteringsaktivitet i tre ulike bransjer/patentklasser i fire forskjellige land. Fra analysen kan følgende oppsummeres: • Bruk av Patentstatistikk, ved å telle antall patenter, benyttes for å vurdere omfanget av patenteringen. Metoden gir imidlertid ikke det rette bildet av nyskapningsaktiviteten, da noen patenter aldri realiseres og andre benyttes kun for å blokkere for nye patenter. • Ved å normalisere antall registrerte patenter årlig med hensyn til de respektive lands innbyggere, viser resultatene at i land med større befolkningsgrunnlag patenteres mer. • Ved å se på dynamikken av denne prosessen globalt over tid, vil det gi et reelt bilde av de mekanismer som kan påvirke patenteringen (oppgang eller nedgang i bransjen). • Bruk av Patentstatistikk ved å telle antall siteringer: Både alder og antall patenter påvirker resultatene kraftig, og eldre patenter har normalt flere siteringer enn yngre patenter. • Ved å telle antall siteringer pr. patent fjernes koplingen (til en viss grad), men fortsatt er eldre patenter sitert oftere enn nyere patenter. • Ved å ”normalisere” antall siteringer pr. år antydes hvor viktige snittet av patentene er. Antallet siteringer avtar med tiden (som forventet). • Når antall nyere patenter øker vil det kompensere for redusert antall siteringer for disse patentene. Hvis WPC indikatoren synker, kan dette forklares med at antall nye patenter ikke øker så veldig. • RTCA – indikatoren benyttes for å få økt forståelse for landets spesialisering, og dette var meget fremtredende i denne analysen.• Lineær regresjonsanalyse benyttes for å vise snittet av antall siteringer av alle patenter, og kan gi svar på i hvilken grad det ene landets patenter siteres oftere enn patenter fra de øvrige land. Metoden gir også svar på om det ene landets patenter er ”bedre” enn det andre landets patenter. Videre trekkes følgende konklusjon: • Ved å knytte de analyserte bransjene mot de analyserte land ble følgende klart: I Norge er det olje- og gassbransjen med offshore utstyrsproduksjon som er størst, i Sverige og i Finland – telekommunikasjon og i Danmark - kuldeautomatikk.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agderno_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien (Universitetet i Agder);162
dc.titlePatenter som innovasjonsindikatorer : Komparativ analyse av 3 ulike bransjer i 4 nordiske land i perioden 1996 til 2005no_NO
dc.typeBookno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record