• Motivisk symbolikk i Bach's tonespråk 

      Winther, Gina Gallina (Master thesis, 2006)
      Motivisk symbolikk i Bach’s tonespråk er emnet for min mastergradsoppgave. Emnet sorterer under fordypningsområdet Interpretasjonsstudier i mastergradsstudiet i utøvende musikk, ved Høgskolen i Agder, 2006. Oppgaven ...