• Bruk og evaluering av produktkalkulasjon innen grafisk industri 

      Winkelman, Iman (Master thesis, 2012)
      Denne oppgaven tar for seg bruk av produktkalkyler i forbindelse med prissetting og lønnsomhetsberegninger innen grafisk industri. Oppgaven består av en teoretisk og en praktisk del, med tillegg av en beskrivelse av ...