• Elever på 10.trinn sin generaliseringskompetanse i møte med eksamensoppgave 

   Slettevold, Renate (Master thesis, 2024)
   Sammendrag I denne studien ble elever på 10.trinns generaliseringskompetanse i møte med en gitt eksamensoppgave fra sentralt gitt eksamen i 2023 undersøkt. Formålet med studien var å undersøke hvordan elevene fikk vist ...
  • Kommunikasjon i samarbeid om rasjonale tall 

   Bjelland, Marie Helvig (Master thesis, 2023)
   Formålet med denne studien er å få mer kunnskap om kommunikasjon i samarbeid blant flerspråklige matematikkelever, nærmere bestemt voksne deltakere som går på grunnskole. I likhet med andre prosessaspekter i matematikk ...
  • The Relevance of Logarithms : A study in two parts on the relevance of logarithms for students in upper secondary school 

   Wiik, Anders (Master thesis, 2017)
   The topic of this master's thesis is the relevance of mathematics, specifically of logarithms, to students in upper secondary school. Students often ask "why do I need to learn about this". The aim of my research is to ...
  • Undervisningskompetanse i brøk 

   Fardal, Kristian Moi (Master thesis, 2024)
   Å utvikle god brøkforståelse er essensielt for å danne et godt grunnlag for videre algebraisk tenkning (Van de Walle, 2020). Brøk er samtidig bevist å være et utfordrende tema i matematikkopplæringen for mange elever (OECD ...