• Business Intelligence uten et tradisjonel datavarehus 

      Wang, Kristoffer (Master thesis, 2013)
      Denne masteroppgaven ser på bruken av en «Business Intelligence» (BI)-løsning uten et tradisjonelt datavarehus. Litteraturen forutsetter i stor grad et datavarehus for vellykket BI, men til tross for dette velger noen ...