• Lav fertilitet i Europa og forskjeller mellom europeiske land 

      Vogsland, Hanne Kristine (Master thesis, 2014)
      Denne masteroppgaven presenterer ulike forklaringer på hvorfor dagens Europa har lav fertilitet, og hvorfor fertiliteten varierer mellom europeiske land. De fleste er enige i at foreldrenes, og spesielt kvinnenes, mulighet ...