• Benyttelse av miljøasfalter: livsløpsanalyse og muligheter i asfaltbransjen 

   Pedersen, Martin Werner; Dønnum, Sander (Master thesis, 2024)
   Masteroppgaven omfatter bruken av nye miljøasfalter i asfaltbransjen. Oppgaven inneholder en livsløpsanalyse av tre miljøasfalter og en tradisjonell asfalt. De tre miljøasfaltene er en talloljeasfalt, SiGS-asfalt og ...
  • Benyttelse av miljøasfalter: livsløpsanalyse og muligheter i asfaltbransjen 

   Dønnum, Sander; Pedersen, Martin Werner (Master thesis, 2024)
   Masteroppgaven omfatter bruken av nye miljøasfalter i asfaltbransjen. Oppgaven inneholder en livsløpsanalyse av tre miljøasfalter og en tradisjonell asfalt. De tre miljøasfaltene er en talloljeasfalt, SiGS-asfalt og ...
  • Sirkulærøkonomi i norsk veiinfrastruktur: Veien videre 

   Vetnes, Alexander Grødum (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven undersøker bruken av sirkulær økonomi (SØ) i veiinfrastruktur, og utforsker barrierer og drivere som påvirker implementeringen. Studien tar sikte på å identifisere hvordan norsk veiinfrastruktur kan ...