• Food and chemical substances relevant for monitoring 

   Svendsen, Camilla; Amlund, Heidi; Carlsen, Monica Hauger; Eriksen, Gunnar Sundstøl; Husøy, Trine; Lillegaard, Inger Therese Laugsand; Mathisen, Gro Haarklou; Medin, Anine Christine; Ørnsrud, Robin; Agdestein, Angelika; Bergh, Øivind; Bodin, Johanna Eva; Bruzell, Ellen Merete; Elvevoll, Edel O.; Hessen, Dag Olav; Hofshagen, Merete; Knutsen, Helle Katrine; Krogdahl, Åshild; Nilsen, Asbjørn Magne; Rafoss, Trond; Skjerdal, Olaug Taran; Steffensen, Inger-Lise Karin; Strand, Tor Arne; Velle, Gaute; Hemre, Gro Ingunn; Vandvik, Vigdis; Alexander, Jan (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   At request from the Norwegian Food Safety Authority (NFSA), VKM has identified food groups and food items consumed by the Norwegian population that are relevant for monitoring regarding content of one or more undesirable ...
  • Matproduksjon, mattrygghet og miljø - innspill om kunnskapsbehov til gjennomføringen av det grønne skiftet - Uttalelse fra hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) 

   Alexander, Jan; Aasmo-Finne, Merethe; Agdestein, Angelika; Bodin, Johanna Eva; Bruzell, Ellen Merete; Elvevoll, Edel O.; Hemre, Gro Ingunn; Hessen, Dag Olav; Hofshagen, Merete; Husøy, Trine; Knutsen, Helle Katrine; Krogdahl, Åshild; Mathisen, Gro Haarklou; Nilsen, Asbjørn Magne; Rafoss, Trond; Skjerdal, Olaug Taran; Steffensen, Inger-Lise Karin; Strand, Tor Arne; Vandvik, Vigdis; Velle, Gaute; Wasteson, Yngvild (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Denne rapporten er utarbeidet av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), en uavhengig, tverrfaglig komité som utarbeider kunnskapsgrunnlag for den norske mat- og miljøforvaltningen på områdene matproduksjon, mattrygghet ...
  • No additional stress of sublethal gas supersaturation in a landlocked population of Atlantic salmon (Salmo salar) exposed to environmental acidification 

   Höglund, Erik; Loland, Lifen Zhou; Høgberget, Rolf; Skov, Peter Vilhelm; Velle, Gaute (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   The landlocked Atlantic salmon population “bleke” faces extinction due to environmental acidification (EA) and hydropower expansion in the Norwegian river Otra. Despite of restoration, unexpected mortality has been reported ...